چند وقت پیش خبری در یکی از روزنامه ها به چشم می خورد که حاکی از سفارش خارجی عراق برای خرید هواپیمای جنگی بود. در همین رابطه لازم شد چند خطی به این مسئله و پیامدهای آن پرداخته شود.

کشور عراق با کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، سوریه ، اردن، عربستان و کویت همسایه است و در پرونده همین چند سال اخیر خود سابقه تجاوز به سه کشور ایران، کویت و عربستان را دارد به اضافه دشمنی با سوریه.

هرچند تجاوز کاری های عراق به همسایه هایش در زمان دیکتاتوری صدام صورت گرفت و به نوعی به پای او باید نوشته شود و نه عراقی ها اما خیلی از عراقی ها به او را در این راه کمک کردند و با وجود معدوم شدن صدام همان ها هنوز هستند و البته شاید مصدر کاری.

همسایه های عراق همه مسلمان و عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند به اضافه این که از 6 همسایه این کشور 4 تای آن مانند عراق عرب هستند (زبان، فرهنگ و قومیت واحد و مشترک) و به اتفاق هم در اتحادیه عرب عضوند. حال که عراق در اثر تجاوز کاری هایش با انحلال نسبی ارتشش و خلع سلاح رو به رو شده و با وجود پیوند سیاسی، دینی و مذهبی، فرهنگی و تاریخی و زبانی و قومی  آن با کشور های همسایه اش، چه نیازی به تجدید قوا وجود دارد عراق هنوز به جهت تجاوز کاری هایش مجازات نشده و چه مجازاتی بهتر از این که این کشور فاقد ارتش و تجهیزات پیشرفته جنگی و سلاح های کشتار جمعی باشد و باقی بماند و می توان در مقابل امنیت عراق را در پیمانی  مشترک، متشکل از همسایگان آن کشور و نهادهای بین المللی تضمین نمود.

 دست ارتش این کشور به خون جوانان ما آلوده است و تجدید قوای نظامی عراق بی معناست و این کشور اصلا نیازی به این چیزها ندارد و آن چه مهم است این که سردمداران عراق به جای خرید هواپیما و بازسازی ارتش باید درآمدهای نفتی خود را به جبران خسارت های مادی و انسانی  ناشی از اشغال آمریکا اختصاص دهند که مسلما بودجه و زمان بسیاری را می طلبد و جایی برای خرید تانک و هواپیما و از این قبیل چیزها باقی نمی گذارد.

در هر صورت بازسازی نظامی عراق، زنگ خطری است که به گوش  می رسد تا در آینده ببینیم بر اثر غفلت چه پیش می آید.