حقیقت
وبلاگ دیگری هم با نام ایران اسلامی دارم www.isir.blogfa.com
۱۳۸۸/۱۱/٢٦
جنایات غرب ... نظرات() 

استعمارگری

نژادپرستی

به راه انداختن جنگ های جهانی

نسل کشی

تولید و فروش انواع و اقسام سلاح های جدید از جمله هسته ای میکروبی و شیمیایی

دخالت در امور داخلی کشورها

اشغال گری و تجاوز

و ...