حقیقت
وبلاگ دیگری هم با نام ایران اسلامی دارم www.isir.blogfa.com
۱۳٩٠/٩/۱۸
ساببقه ی غربی ها در تصرف سفارت ها ... نظرات() 

در جریان تسخیر لانه ی جاسوسی انگلیس، رییس مجلس به قضیه ی مشابهی در مورد سفارت ایران در انگلیس اشاره کرد اما از آن قدیمی تر هم مثال و نمونه برای خیانت و جنایت این استعمارگران داریم.

در زمان جنگ جهانی دوم که متفقین جنایت کارکشور ما را اشغال کردند حرص جنایت کاریشان به همین قناعت نکرد بلکه بر خلاف تمام موازین بین المللی و همان معاهده ی وین که دارند به رخ ما می کشند؛ رفتند سراغ سفرا و دیپلمات های کشورهای متحد که در کشور ما میهمان و از مصونیت سیاسی و بین المللی برخوردار بودند. همه ی آن ها را اسیر گرفته و به اردوگاه های اسیران در سیبری و استرالیا فرستادند.

این است ماهیت این سگ های لیبرالیست جنایت کار جنایت پیشه.

۱۳٩٠/٧/٢
شباهت سخن رانی دکتر احمدی نژاد و حکایت انوشیروان عادل ... نظرات() 

می گویند؛ پس از این که انوشیروان ایوان مدائن را ساخت، روزی  سفیر روم  که به ایران آمده بود وقتی برای عرض گزارش می خواست به کاخ پادشاهی برود در ابتدای ورود عظمت و زیبایی کاخ کسرا چشمش را گرفت اما ناگهان چشمش به گوشه ای از کاخ افتاد که بدقواره بود و بی نظمی و نا هماهنگی آن با بقیه ی ساختمان تمام زیبایی کاخ را به زشتی بدل می نمود از اطرافیان پرسید: علت این بدقوارگی و زشتی و ناهماهنگی چیست؟ گفتند: در این بخش خانه ی پیرزنی وجود داشت چون می  واستند خانه را از او بخرند نپذیرفت و عدالت انوشیروان هم مانع شد تا خانه را از او بگیرند و این چنین، خانه ی پیر زن در قسمتی از کاخ قرار گرفته است.

سفیر گفت: این زشتی چون از روی عدالت است بسیار زیباتر از آن است که ساختمان زیبا باشد ولی از روی بی عدالتی ساخته شده باشد.

در جریان سخنرانی آقای دکتر احمدی نژاد رییس جمهور ایران عده ای از نمایندگان کشورهای استعمار گر مانند پارسال وسط سخنرانی بلند شدند و رفتند در آن موقع هم در وبلاگم نوشتم که مانند بچه ای که قهر کرده باشد بلند شدند و رفتند و بدتر از آن بی فرهنگی این مدعیان فرهنگ است زیرا هر آدم متشخص- نماینده ی یک دولت که جای خود دارد - اگر از سخنرانی کسی بدش می آید نمی رود نه این که برود و بعد بلند شود.

بگذریم امسال هم تعدادی صندلی خالی شد اما زیباییش به همین خالی شدن بود نه به پر بودن آنها. این که رییس جمهورمان بیایید چهار تا حرف دل خوش کنک برای سردمداران تروریسم جهانی بگوید و ما دلمان خوش باشد که سران حکومت های استعماری و جهانخوار  در جلسه بودند و دل خوش باشیم به چهار تا عکس و دست دادن با این استعمار گران و این که تحویل مان گرفتند، در آن حالت بدا به حال ما!!!

تا کی به این لبخند ها دلخوش باشیم. مدعیان دمکراسی در جایی که مثلا مظهر دمکراسی است و اداره اش هم باید بر طبق دمکراسی و اجماع همه ی ملل باشد یعنی همان سازمان ملل، به دمکراسی قائل نیستند و با گذاشتن حق وتو به ریش تمام مردم دنیا دارند می خندند و از ما توقع دارند حرف های باب طبع و میل این ها را بزنیم تا در جلسه ی ما بیایند و ما هم دل خوش باشیم که فلانی هم در سخنرانی ما بود!!!! و چهارتا لبخند و عکس و دست رد و بدل شود و بگوییم این هم اجلاس شصت و ششم و به به کنیم!!! آیا هدف از ایجاد این سازمان این بوده یا این که ملت ها بتوانند جایی پیدا کنند که  به حق خود برسند و از زورگویی استعمار گران زورگو به آن جا پناه ببرند و شکایت کنند.

آن دروغ های کذایی مثل یازده سپتامبر و هولوکاست هم که جای خود دارد برای خر کردن ملت ها و چاپیدن آنها که حتی در خود کشورهای غربی نیز مخالفان و منکران بسیار دارد. پس تا کی ملت ها می خواهند چوب حماقت خود را بخورند هم چاپیده شود و هم به ریش شان بخندند.

۱۳٩٠/٧/۱
جوونای امروز، جوونای دیروز ... نظرات() 

۱۳٩٠/٦/٢۸
عاقبت یک ظالم کافر به روایت تصویر ... نظرات() 

۱۳٩٠/٦/٢۸
کره خر را خر حساب کنی خر کیف می شود!!! ... نظرات() 

یک بار علیه خرافات کفر آمیز کمونیسم مطلبی در وبلاگم نوشته بودم، یکی از ولگردهای فضای مجازی - و نه وبگرد -  خر کیف شد. به قول معروف به کره خر بگویی خر، خوشش می آید. فکر می کند آدم حسابش کردی! کمونیسم را فراماسونری و سرمایه داری و صهیونیسم آوردند؛ خودشان هم وقتی تاریخ مصرفش تمام شد به زباله دان تاریخ انداختنش پس زیاد صحبت کردن از آن مصداق همان مثالی که گفتم، می شود؛ بنابراین دیگر وقت خود را با نقد این خرافات هدر نمی دهم. کمونیسم ماده گرای کفر، پس مانده ی نظام سلطه ی کفر جهانی بود و از همان قماش دار و دسته های دیگر آن یعنی سرمایه داری، لیبرالیسم و صهیونیسم. همه ی این نظام ها و ایدئولوژی ها، کفر آمیز و رفیق و شریک هم در خدمت به نظام سلطه ی کفر جهانی بوده و هستند؛ بنابراین از این به بعد زیر عنوان ماده گرایی و کفر از این ها صحبت می کنم.

کمونیسم، سرمایه داری و لیبرالیسم: مثلث کفر و شرارات؛ غلامان حلقه به گوش صهیونیسم

۱۳٩٠/٦/٢۸
سه عکس از لنین که هرگز ندیده اید ... نظرات() 

 

 

۱۳٩٠/٦/٢۸
پیام برای بر و بچه های حزب اللهی ... نظرات() 

بعضا بر و بچه های خوب و مذهبی و حزب اللهی ایران اسلامی از فحاشی های بی دین ها در فضای مجازی می نالند. دوستان! هم چنان و مصمم تر به راه خود ادامه دهید این ها خرند چون خر، خواهر و مادر نمی شناسد و این از فحش هایی که می دهند معلوم است که چه کاره اند و در چه طویله هایی بزرگ شده اند؛ دوم این که خر، عرعر می کند و منطق نمی داند اگر منطق داشت که دو کلمه حرف حساب می زد.

اتفاقا برای سوزش این ها یک سری کلیپ توی وبلاگم قرار می دهم:

 

 حقوق بشر از نوع آمریکایی!!! 

تخصص مهمان صدای آمریکا چیه؟!

سوتی در صدای آمریکا!!!

۱۳٩٠/٦/۱٧
معادله ی ابر پیشرفته ... نظرات() 

وهابیت:

گنبد و حرم بقیع باید خراب شود این ها شرک است و همان وهابیت ملعون:
اگر مرد نره خر گردن کلفتی شیر زنی را بخورد به آن زن محرم می شود.

به مناسب 8 شوال سال روز تخریب حرم بقیع

۱۳٩٠/٦/۱٧
4 تا حقیر کبیر ... نظرات() 

اسکندر کبیر!!!! 

پطر کبیر!!!! 

انقلاب کبیر فرانسه!!!!

بریتانیای کبیر!!!!

۱۳٩٠/٦/۱٦
بی فرهنگی که به آن دچار شده ایم+عکس ... نظرات() 

این آمار بازدید را یکی از سایت های ارائه دهنده ی آمار وبلاگ ها می دهد که می شناسیمش. ببینید کشور بریتانیا یا همان انگلیس را همراه با واژه ی کبیر !!!! آورده.

۱۳٩٠/٦/۸
دم خروسو باور کنیم یا قسم حضرت عباسو ... نظرات() 

اوباما:

قذافی با مردمش مانند برده رفتار می کرد.

۱۳٩٠/٦/۸
مقام رهبری، زبان و ادبیات فارسی، ایران و تاریخش ... نظرات() 

مقام رهبری در سخن رانی چند روز اخیر خود:

اگر قرار است مسئله ی علاقه به ایران مطرح شود شود، یکی از مهم ترین راه ها تحکیم و
گسترش زبان و ادبیات فارسی است.

ایشان ضمن اهمیت به تاریخ ایران چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام، محور تاکید را تاریخ دوره ی اسلامی دانستند.

۱۳٩٠/٦/۸
یک عکس با حال ... نظرات() 

حالا
که قذافی سرنگون شده یا به عبارتی داره می شه به جا دیدم که این عکس تاریخی را در
این مطلب بگذارم البته یک فرقی وجود دارد

تصویر چائوشسکو دیکتاتور دزد کمونیست که مثل سگ کشتنش

با
رفتن قذافی همه چیز تمام می شود اما متاسفانه با رفتن امثال چائوشسکو هنوز معدود
افراد بدبختی در جهان هستند که به کمونیسم و مارکسیسم دل خوشند. فرق دیکتاتوری
قذافی با چائوشسکو در این است که استبداد قذافی از خودش مایه می گرفت و استبداد
امثال استالین، چائوشسکو، مائو، لنین و این قبیل آشغال ها از جُنگ الخرافاتی به
نام کمونیسم آبشخور داشت که یک عده احمق هنوز خود را از آن می دانند( البته در
خارج، در ایران که الحمدلله ریشه ی شان سال ها پیش کنده شد.)

۱۳٩٠/٦/۸
ماجرای کثافت کاری های جنسی در صدای آمریکا ... نظرات() 

مطلبی
در مورد صدای گند آمریکا و یکی از برنامه های گند تر از خودش نوشته بودم و با
افتخار هرچی لایقشون بود بارشون کردم  همه
اش مستدل و منطقی بود بر منکرش لعنت البته یک توله بدبخت فلک زده ای از این حرفا که
در حد مغز گنجشکیش نبود داشت خودش رو جر وا جر می کرد و تا نا کجا آبادش می سوخت
ما هم برای این که این سوزشش بیش تر بشه از بحث بیش تر که در حد این آشغال ها نیست
و اصلا نمی دونن بحث و منطق و استدلال چیست خودداری کرده به مثالی بدیهی قناعت می
کنیم تا این کودن ها خفه خون بگیرند البته اگر خدا دلش به حالشون بسوزه.

همه
ی دنیا می دانند مهدی فلاحتی مجری مزدور و خود فروخته ی صدای آمریکا و جاسوس سیا
به یک از مجریان زن همان دکان و دستگاه ارتجاعی صدای آمریکا تجاوز کرده است همه هم
می دانند کار به شکایت و دادگاه کشیده خب این وضع این حیوانی است که در آن چاه
فاضلاب دم از آزادی می زند و شده بلندگوی دمکراسی و آزادی و حقوق بشر مردک حرام
زاده بی خانواده حتی به همکار و شریک خودش در ادعای های پوچ آزادی و حقوق بشر هم
رحم نکرده این ها می خواهند به مردم رحم کنند؟؟؟ این ها نماینده ی مردمند؟؟؟ این
ها بویی از دکراسی و آزادی برده اند؟؟؟ این توله سگ ها که در آن طویله از جمله اون
بچه ابنه ای مجری پارازیت که خوب هم تو همین وبلاگ شستمش و گذاشتمش کنار می گویند
حجاب نیاز نیست و خودشان در دنیای به اصطلاح آزادیند و در بی حجابی و لخت و پتی
بودن و هزار کثافت کاری جنسی غوطه ورند آنقدر در کثافت جنسی اسیرند که به کوچک
ترین حقوق شهروندی که خود مدعی هستند اعتنا ننموده به تجاوز جنسی روی می آورند  آن هم چی طرف به همکار خودش تجاوز کرده  آن هم همکار در چه چیزی؟ همکار و شریک در آزادی
و حقوق بشر و عدالت و حقوق زنان و ... هزار چرندیات دیگر. آن وقت این حرام لقمه ی
های خود فروخته می خواهند مردم را آزاد کنند!!!؟؟؟ تازه فقط این نیست اون از گندی
که بهارلوی بی پدر و مادر زد و انداختنش بیرون لونا شاد و چالنگی و ... این چالنگی
تیم فساد تشکیل داده و افرادی مثل بیژن فرهودی، گیتا آرین، بهروز صور اسرافیل و
محسن سازگارا تو گروه این مرتیکه هستند تازه این ها اسماشون تو این بساطا فاش شده
بماند اون کثافت کاری هاشون که هنوز برملا نشده. کار به جایی رسیده که مادر نگار
محمدی مجری برنامه ی زن امروز رفته تا دخترش رو که در برابر خواسته های پلید این
انسان نما ها مقاومت کرده را به ایران بازگرداند.

این
بدبخت ها به خودشان هم رحم نمی کنند خدا به خودشان مشغولشان کرده است.

بدبخت
کسانی که این مزدورها را آدم حساب می کنند و خودشان را برای این جانورها جر می
دهند عیب نداره عصبانی باشید به قول شهید بهشتی به آمریکا بگویید از ما عصبانی باش
و از این عصبانیت بمیر.

الان
سی سال است که ما ملت شما ها را از این مملکت بیرون انداخته ایم حالا هی حرص بزنید
هی خودتون رو جر بدید عاقبتتون میشه مثل فلاحتی نکبت احتمالا این فلاحتی بی اصل و
نصب و زنا زاده هم از حرصش .... شاید هم یک روزی بلایی سر خودش بیاورد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

۱۳٩٠/٥/۱۸
چند نکته ی جالب درباره ی فرقه ی فسیل شده ی کمونیسم ... نظرات() 

چون یکی از خوانندگان، از یکی از مطالب این وبلاگ تحت عنوان معنای علامت منحوس داس و چکش خیلی خوشش آمده بود و از ما خواهش
کرد که بیش تر بنویسیم ما هم رویش را زمین نمی گذاریم و همان مطلب را گسترده تر توضیح می دهیم.


... ادامه مطلب
۱۳٩٠/٥/۱٦
اخبار فعالیت های مشکوک در کشور ... نظرات() 

طبق گزارش های مردمی عده ای از سیستان و بلوچستان به منطقه ی تالش در استان گیلان آمده و به ترویج فرقه ی نقشبندیه پرداخته و برای جلب و جذب مردم به افراد فقیر پول می دهند.

۱۳٩٠/٥/٥
چند نکته درباره ی حادثه ی نروژ ... نظرات() 

1-     
در اولین
لحظه چیزی که به ذهن شان رسید این که مسلمانان را متهم کنند( آش نخورده و دهان
سوخته!!)

2-     
ترور کار
خودشان بود پس مردم کشورهای غربی و اروپایی هم اهل ترور و ترور بازیند.( آب باشه
همه شنا گرند)

3-     
اگر به
صرف اقدام یک شخص یا گروه تمام یک ملت را زیر سوال ببرند پس طبق منطق خودشان خود
این غربی ها و اروپایی ها هم تروریستند.

4-     
بیچاره بعضی
ها که مدام می گویند ببینید اروپا چنان است. آمریکا چنین است. فرهنگ در آنجا فلان
است. تمدن بهمان است!!!!!!!!!!!!!

 آن جا هم مشکلات وجود
دارد. خون این ها رنگی تر از ما نیست.

۱۳٩٠/٥/٤
شهادت سربازان اسلام-آلمان-پژاک و حکایت عذر بد تر از گناه ... نظرات() 

شهادت جمعی از
سربازان رشید اسلام و ایران خدمت آقا امام زمان(ع) و ملت شهید پرور ایران اسلامی
تسلیت باد

چیزی که می خواستم
بنویسم این که یک عده بدبخت دنیا و آخرت شون رو دارن از دست می دن به خاطر هیچ و
پوچ. به قول معروف می گن وطن مادر آدمه کسی که به وطنش خیانت بکنه به
مادرش هم خیانت می کنه
. یک گروهی میان، هم وطن های خودشون رو می کشن علیه

مملکت خودشون دست به اسلحه می برن برای کی؟! برای اوجالان که با اون وضع فضاحت بار
دستگیر شد و گیر افتاد؟واقعا حقش بود خدا رو شکر که شاخش رو شکست مرتیکه ی کافر.
این گروه پژاک اصلا چرا باید شاخه ای از یک گروهی به نام پ.ک.ک باشه که یه گروه از
کشور ترکیه است!!!

نه وطنی! نه هویتی!
بوی هیچی نمیاد جز خیانت و بدبختی و حماقت و جزای خائن هم  مرگه!!!

اما نکته ی دیگه میگن
ناصرالدین شاه یه دلقک داشت یه روز ناصرالدین شاه رو حسابی به بغل کشید. ناصرالدین
شاه گفت: پدر سوخته داری چه کار می کنی؟ دلقک گفت: اعلی حضرت! فکر کردم علیا حضرت هستند!!
شاه گفت: این که عذر بدتر از گناهه!! و از این جا این مثل معروف شد.

چند سال پیش هم که
ایران به آلمان در مورد اقدامات تروریستی پژاک به اعتراض کرد و دستگیری و استرداد
سرکرده اش رو که اونجاست طلب کرد، آلمانی ها ادعا کردند که اون شهروند
آلمانه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! یعنی اگه
شهروند شما بود پسش می دادیم ولی اون یه آلمانی حساب می شه خب این آلمانی چه دخلی
به مملکت ما داره که گاهی وقتا میاد یه جفت میندازه بعدشم اگر شهروند شماست و
نمیخواین تحویلش بدید پس خودتون هم در ترورهایش شریک هستید. این منطق کثیف ایناست.
گذشت اون موقع که ارتش اینا کاری کرد روس و انگلیس و فرانسه خودشون رو خراب کردن.
مردم ما هنوز تو اون فضا سیر می کنن و با اون دید به آلمان و آلمانی می نگرن.

توقعی نیست تنشون به
تن صهیونیسم جهانی خورده.

جالب این جاست که
کاردار آلمان احضار میشه خوب طبق معمول همه ی سفرا( تازه اون کاردار بود و می
تونسته بگه سفیر نیست و هزار شونه خالی کردنه دیگه) میگه چشم من به دولت متبوعم
گزارش می دم و از این مزخرفات بعد که میاد بیرون خبرنگار ایرانی میره ازش بپرسه.
جواب زنیکه ی کاردار: من به مسوولان شما توضیح دادم و جوابی برای شما ندارم.

اولا این جواب یه خبرنگار
نشد که. خبرنگار خبرنگاره با بقال محل که حرف نمی زنی که داری میگی من به مسوولان
شما گفتم تو چه کار داری. طرف حسابت یه خبرنگاره. ببینید این ها هستند که متاسفانه
ما حلوا حلوا کرده رو سرمون می ذاریم بعد از اون بد تر که جواب خبر نگار رو نمی ده
همین هایی که مدعی آزادییند حالا بخوای جواب بدی مثلا چی می خوای بگی فوقش بگی من
گفتم به مقامات بالاترم گزارش می دم دیوار برلین رو که نمی خوای جا به جا کنی. بی
شعور احمق.

کلا رفتارشون اینه یک
بار هم سفیر سوییس به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار شد و همین بی ادبی رو انجام
داد اون که دیگه بدتر زورش میومد به خبرنگار بگه بابا من عددی نیستم من باید به
وزارت خارجه ام اطلاع بدهم که اون ها به وزارت خارجه آمریکا اعتراض شما رو منتقل
کنند بعد به همین ترتیب جواب به دست من برسه و اون رو به دولت جمهوری اسلامی اطلاع
بدهم همین!!!!!!!!جونت بالا بیاد جون بکن یه کلمه بگو آقا این رو به وزرات خارجه ی
ایران گفتم. ابله تروریست.

اصلا جنسشون اینه
مغرورن.

اینجاست که به قول
حضرت حافظ خودمون(رحمه الله علیه):

گر محک تجربه آید به
میان                           تا سیه روز
شود آنکه در او غش باشد

هم تروریستند و هم ضد
آزادی

 

 

۱۳٩٠/٤/٢٦
میلاد مبارک باد ... نظرات() 

۱۳٩٠/٤/۱۱
اقدام دولت گرجستان در تغییر نام این کشور ... نظرات() 

جدیدا
گرجستان ایالت چند صد ساله ی پیشین ایران در نامه ای به تمام کشورها درخواست کرده
که در اسناد رسمی دیگر این کشور را به نام گرجستان نخوانند و ننامند بلکه نام
انگلیسی آن یعنی جورجیا را به کار ببرند. جالب این است که خود گر جی ها اعلام کرده
اند بیش تر کشورها با وجود به کار بردن زبان انگلیسی، هنوز از جایگزینی واژه ی
جورجیا به جای گرجستان اجتناب می ورزند.

بر
صاحبان دیپلماسی کشور است که نسبت به این اقدام دولت گرجستان در برداشتن نام فارسی
و ایرانی گرجستان با قدمت چند صد ساله و جایگزینی آن با کلمه ی انگلیسی جورجیا و
این اقدام ضد فرهنگی و ضد تاریخی واکنش نشان دهند نه این که خدای ناکرده جزو
نخستین کشورهایی باشند که به این کار اقدام کنند.

۱۳٩٠/٤/۱۱
سوتی های دوباره ی صدای آمریکا ... نظرات() 

 چند روز
پیش صدای آمریکا در برنامه ای به نام پارازیت، بخوانید پارا زر درباره ی حذف
بازیکنان فوتبال زن ایران به خاطر داشتن حجاب زر می زد!!!! مجری آمریکایی حرام
لقمه اشک تمساح می ریخت که حیف شد این حیوونی ها به خاطر حجاب محروم شدند !!!! آخه
فلان فلان شده ی آمریکایی تو حقوق بگیر امریکایی به تو و آمریکا و صدای آمریکا چه
این غلطا؟؟؟!!!

این توله
سگ لیبرالیست حرام زاده که کلا با حجاب خانم ها مشکل دارد البته نه از سر دلسوزی
که یاد حال کردن با خواهر و مادرش می افتد همون کسی  است که تو یک برنامه با یک زن فراری مزدور گفت
شما که به حجاب اعتقاد ندارید چرا روسری رو سرتان است؟ زنک جنده هم روسریش را پس زد.
خاک بر سرش. مجری حرام لقمه گفت: نه کامل بردارید!!!!!!!!! مانده بود که فقط بگوید
شورتت را هم در بیاور و لخت شو مطمئن باشید قبل و بعد از برنامه هر دو کثافت کاری
کرده اند.

حالا
بخوانید تناقض این حرام زاده ها را که ادعای آزادی دارند هیچ، دیگران را هم می
خواهند آزاد کنند، غافل از این که خود در بند هزار زندان شیطان اند.

جانور با
نشان دادن عکس ورزش کاران فلسطینی زر زد که ایران که کاسه ی داغ تر از آش شده
ببیند که فلسیطینی ها خودشان بی حجاب در مسابقات شرکت کرده اند؟

جواب:
گوساله اون حمایت اصلا ربطی به حجاب نداره به خاطر اینه که اسراییلی ها همون ها که
تو حاضری با کمال میل گوه شان را بخوری مملکت 
این مسلمان ها را اشغال کرده ا ند دوم این که این حمایت هم ربطی به ایران
نداره همه ی دنیا دارند حمایت می کنند حتی آمریکایی ها که هر دانه شان به صدتا وطن
فروش مثل تو شرف داره فلان فلان شده. سوم این تو آن قدر حرام زاده ای که حمایت از
یک مشت بدبخت رو کاسه ی داغ تر از آش  شدن
می فهمی. فهم که  نداری. تو با قذافی و
صدام چه فرقی داری؟؟ چهارم این که به نظر تو دخالت آمریکا در عراق و افغانستان به
بهانه ی آزادی کاسه داغ تر از آش شدن نیست؟! پنجم این که اگر کاسه داغ تر از آش
شدن خوب نیست تو و آمریکا و صدای نکره اش هم کاسه ی داغ تر از آش نشوید و برای
محرومیت تیم ورزشی کشوری دیگر اون هم ایران دلسوزی نکنید زنا زاده
ها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ببینید
منطق این آزادی خواهان جهانی چه جور است که حمایت از یک عده انسان بی گناه را کاسه
داغ تر از آش شدن می دانند این ها همان چنگیز ها و آتیلا ها و استالین های بالقوه
اند فقط دست شان نمی رسد.

۱۳٩٠/٢/۱٧
تسلیت ... نظرات() 

 

شهادت حضرت زهرا(س) تسلیت باد.


۱۳٩٠/۱/٢
کج فهمی سردمداران سازمان ملل از نوروز بزرگ ... نظرات() 

 پیشینه ی بسیار کهن، گسترگی جغرافیایی عید بزرگ نوروز ایرانی در ایران و تمام سرزمین هایی که مردم ایرانی تبار دارد و مفاهیم بلند و ارزشمند این عید بزرگ که همه خداپرستی و در راستای ستایش و تشکر از خداوند بزرگ و هم چنین صلح و دوستی است موجب شده تا سازمان ملل هم این عید ایرانی و ایرانیان را برگزار نموده و محترم شمارد اما فارغ از جنبه های مثبت این سازمان عمومی و افراد خردمند و انسان دوستی که در آن است سردمداران این سازمان که وابسته به نظام سلطه ی جهانی و آدم خوری و آدم کشی جهانی هستند بسیار بسیار احمق می باشند و هنوز متوجه مفهوم و هدف و ارزش نوروز و علت برگزاری این مراسم والا نیستند و درست در زمانی برای نوروز جشن می گیرند که در همان زمان هم به کشور لیبی قشون کشی کرده مردم آن کشور را قتل عام می کنند. این حرام زاده ها نمی فهمند که نوروز روز خداپرستی و شادی انسان ها زیر سایه ی صلح و آرامش است و امثال اوباما و هیلاری کلینتون درست در این روزهای نیک دست به اشغال و تجاوز می زنند و آن وقت پیام های تبریک نوروزی سر می دهند.

 

۱۳٩٠/۱/۱
دهه ی 90 مبارک ... نظرات() 

 

مولوی علیه الرحمه می فرماید:

نام احمد نام جمله انبیاست

چون که صد آید نود هم پیش ماست

تا سال نود که پیش آمده ایم تا سال 1400 هم راهی نیست ان شاء الله و به امید ظهور

نوروز باستانی و حلول سال نو خورشیدی 1390و دهه ی 90 مبارک باد.

۱۳۸٩/۱٢/٢٩
اندر حکایت پشم کلاه بوش و بی بخاری اوباما ... نظرات() 

این اوبامای احمق توله سگ که این همه علیه بوش حرف زد کاش یک کم دیوانگی بوش را داشت و مثل اون دیوونه که یکهو به عراق و افغانستان حمله کرد یک کم از خودش بخار نشون می داد و به بهانه ی آزادی دیوونه می شد و به بحرین و عربستان و یمن و لیبی و ........ حمله می کرد البته بعد از یک ماه اون هم بعد از دو روز بالا پایین کردن!!!!!! تازه فهمیدن که باید جلوی قزافی را بگیرند.

حالا این که گفتیم رو جدی نگیرید کسی از این زنا زاده های بی شرف کافر نخواسته که این کار را بکنند. جنگ کانادا، آمریکا، انگلیس، ایتالیا و فرانسه با هر بهانه و به هر صورت با لیبی غیر قانونی است و این تنها حق مردم لیبی است که حکومت شان را ساقط کنند.

۱۳۸٩/۱٢/٢٩
تاسف بی جای رییس جمهور روسیه ... نظرات() 

مدودوف از حمله غرب به لیبی تنها اظهار تاسف کرده و سیاست بی بخار بودن را در پیش گرفته.

مدودوف ناراحت نباش غصه نخور! تو را هم در آب نمک خوابانده اند. اگر اربابان سلطه صلاح بدانند تو هم وارد عمل می شوی، چه به نفع قزافی، چه به ضرر قزافی. یادت هست با گرجستان چه کردی؟

۱۳۸٩/۱٢/٢٩
تکرار ماجرای صدام و عراق ... نظرات() 

این بار همان نمایشی که در عراق اجرا شد و صدام دیوانه ی حرام زاده پای آمریکایی ها را به عراق باز کرد آن هم به بهانه ی آزادی دادن و این مزخرفات و با خیانتش کمک کرد تا  سلطه گران غربی خشونت و اشغال گری و تجاوز و قتل و غارتشان را توجیه کنند، این بار دیوانه ی حرام زاده دیگری به نام قزافی همان غلط اضافه را تکرار کرده که نتیجه اش حمله و تجاوز غربی ها به اضافه ی این هاست:

- سرکوب انقلاب اسلامی و مردمی لیبی

- غارت و سلطه بر لیبی

- تحقیر مردم لیبی با سرکوب قزافی مانند آنچه بر سر صدام آمد و این که ما بودیم که شما را آزاد کردیم و خودتان پخی نبودید.

- نابودی و خرابی کشور لیبی

- دخالت در امور داخلی لیبی

- توجیه خود به عنوان سردمدار دنیا و داشتن حق تو سری زدن به دیگران

- ادعای آزادی خواهی

۱۳۸٩/۱٢/٢٩
تحلیل هایی از نوع سی آی ایی ... نظرات() 

برخی کارشناسان غربی گفته اند غرب و آمریکا در مورد مسائل خاورمیانه دوگانه رفتار می کند و در حالی که برای سرکوب دیکتاتوری قزافی به لیبی حمله می کند اما همین رفتار را در قبال بحرین ندارد!!!!

ناراحت نباشید هر دو حالتش یکی است چون مصلحت این است که به لیبی حمله کند و مصلحت نیست که به بحرین حمله کند. قزافی بهانه است. حمله به لیبی هم برای سرکوب او نیست.  فکر می کنند مردم نمی دانند  قزافی نوکر غربی ها است؟

۱۳۸٩/۱٢/٢٩
اعتراف جالب وزیر دفاع آمریکا بخوانید وزیر جنگ آمریکا ... نظرات() 

رییس پنتاگون به خطاب نوکران عرب خود: اگر دیر بجنبید برنده ی این بازی ایران خواهد بود!!!!

۱۳۸٩/۱٢/٢٩
انسان منشی از نوعی که آمریکا می خواهد ارمغان بدهد ... نظرات() 

هیلاری ک ل ی ن ت و ن در سفر خود به تونس غرور شیطانی سران لیبرالیسم و آزادی خواهی سرمایه داری را به نمایش درآورد و پلیس های آمریکایی خبرنگاران تونسی را که برای جلسه ی مصاحبه او رفته بودند با سگ تفتیش کردند تا هم بگویند در کشور خودتان پلیس کشورتان هیچ کاره است و در کشور خودتان هم ماییم که اربابیم و دوم این که لیاقت ندارید که آدم شما را بازرسی کند و باید سگ ها شما را بگردند. این همان سرمایه داری است که لعاب لیبرالیسم و آزادی روی آن کشیده اند.